Webspire

Administrační systém

inspire/banner-control v4, inspire/plugin-module v5, inspire/environment v1

Vydání nové verze banner-controlu a plugin-modulu. Nový balíček environment pro přenesení proměnných z env na projekt.

inspire/banner-control v4

Rozšířil se interface IBannerSlideEntity o metodu showTitle(), která se používá v template BannerControlu pro zobrazení titulků slidu. Přibily nové nastavení pro zapnutí lazy load obrázků a fit object v BannerControlu, která ovlivňují nastavení pictureTagu v template.

options:    #options pro pictureTag
fit: true     #zapina/vypina object fit
lazy: falše #zapina/vypina lazyLoad na obrázku

inspire/plugin-module v5

V páté verzi byly refaktorovány všechny šablony pluginů, aby se daly lépe přepisovat na projektech. Plugin-module nyní závisí na banneru-control v4. Z baličku byly odstraněny základní styly pluginů.

inspire/environment v1

Vznikl nový balíček, který přenáší některé proměnné prostředí na projekt jako konstanty.

INSPIRE_IP - adresa podle, které se bude rozeznávat isInspire
BUGREPORT_EMAIL - email na který se budou posílat všechny bug reporty
RS_AUTO_LOGIN_USERNAME - inspire a login na který půjde přihlásit, pokud je nastavený maintenance
ALLOWED_CRON_IPS - povolené IP adresy pro cron
CSP_REPORT_URI - report uri pro CSP v RS

Proměnné prostředí je možné zadefinovat na serveru nebo v htaccessu na konkrétním projektu.

Například změna INSPIRE_IP v htaccess:


setEnv INSPIRE_IP 123.123.123.123

 

###message