Webspire

Administrační systém

Nová verze nw7 balíčku

Byla vydána nová major verze nw7 balíčku s několika velkými změnami a spoustou drobných úprav a oprav. Google mapy ve vlastním balíčku, možnost projektových presenterů v libovolné adresářové struktuře, zjednodušení detekce vývojáře, rozšíření cachování dohledávání CSS souborů a mnoho dalších...

Seznam změn

Spolu s nw7 v2.0.0 byla vydána i nová major-verze balíčků nw7-module (v2.0.0) a nw7-project-module (v3.0.0)

 • Presentery mohou být na projektu umístěny kdekoliv (používáme PresenterFactory z Librette, namísto PresenterFactory z Flame Module balíčku). Výchozí automatika funguje jako doposud, nově je možné upravit dohledávání presenteru přepisem výchozího mapování v ModuleExtension::getPresenterMappings(). S přepisem extension modul již není potřeba přepisovat presenteru na projektu! Kvůli tomu ale musí být i HomepagePresenter ve správném namespacu/umístění.
 • Vznikl nový balíček inspire/google-map-control:
  • Google mapa byla vytažena z nw7 balíčku do vlastního balíčku, tím pádem se třídám změnil namespace - kompatibilita zajištěna class aliasy v inspire/google-map-control
  • Místo InfoBoxu (tooltip nad markerem) se používá InfoBubble knihovna (infobox byl dříve v nw7-module, odkud byl odstraněn a infoBubble je v google-map-control balíčku)
  • Podpora pro clustering bodů mapy
  • Sjednocení konfigurace mapy, markerů a infoWindow
 • Rozšíření a úpravy v Tracy:
  • AccessLogPanel: odstraněna závislost na Tracy\Logger
  • SessionRestorePanel: nový panel pro obnovu stavu uživatele (session + cookie) při pádu aplikace, díky kterému lze zreplikovat stav session uživatele při pádu aplikace
  • Na testovacím a produkčním prostředí se tracy nevypisuje, pokud není jeji zorazení vynuceno přes _mode_develop=1 parametr (zobrazní je povoleno pouze z vývojářskýchy IP adres)
 • AbstractRestrictorFactory: ziskání conditionsFactory přes getConditionFactoryClassName(), která byla v minulosti označena jako deprecated, byla odstraněna. Nově se conditionsFactory předává napřímo.
 • Frontendové překlady:
  • TranslationMessageRepository: možnost specifiukovat název tabulky repository, který se předává konstruktorem
  • LocaleDumper: TranslationMessageRepository se předává konstruktorem
 • Bootstrapper: zjednodušení detekce debugMode
 • Developer:
  • prefixy vývojářských IP adres jde konfigurovat přes property (typicky v nějakém bootstrapu)
  • nová metoda isDeveloperAccess() pro detekci, zdali na web přistupuje vývojář. Tím pádem metoda Developer::isDeveloper() byla označena jako deprecated, vnitřně nyní volá práve Developer::isDeveloperAccess()
 • CssCompiler: dohledávání CSS souborů bylo vytaženo do vlastní třídy/rozhraní ICssFilesProvider a k tomu dvě implementace (jedna s funkcionalitou jako doposud, druhá implementace na produkčním prostředí cachuje dohledávání souborů, aby se nemusely dohledávat opakovaně).
 • drobný refaktoring a fixy codestyle

Povýšení na projektech, které nejsou příliš customizované, by kromě nutnosti přestylovat tooltipy Google mapy (z důvodu jiné HTML struktury) mělo být relativně bezbolestné :-)

###message