Webspire

Administrační systém

Nové ModItems::drawData callbacky pro čas, datum a datum s časem

Do ModItem třídy v nw7-admin balíčku byly ve verzi v5.29.1 přidány callbacky pro vizualizaci času, data a data s časem. Jedná se o metody makeTimeValue, makeDateValue a makeDateTimeValue. Při použití konfigurace ModItems::CFG_DRAW_DATA_DEFINED_COLS jsou tyto callbacky použity automaticky. Jejich použití lze ovlivnit konfigurací ModItems::CFG_DRAW_DATA_PREPARE_DATES.

###message