Webspire

Administrační systém

nw7 v2.20, plugin-module v5.10, nw7-setting v1

Vydali jsme rozsáhlejší update napříč balíčky, který měl za úkol pomoct rozdrobit nw7 na menší části. Z toho vznikla nová knihovna nw7-setting, která zapouzdřuje veškerou práci s objekty nastavení (Settings) v modulech, controlech a rozšířeních (extension). Při vytažení do balíčku došlo k refaktoringu, který dovolil vzniknout nový interface IFileSettingsLoader, který dokáže sloučit a sestavit objekt Setting z pole předaných souborů. Vytažení a refaktoring jsou zpětně kompatibilní s běžnou implementací v balíčcíh. Problémy by mohl způsobit nevhodný přepis nějaké SettingFactory na konkrétním projektu.

###message