Webspire

Administrační systém

nw7 v3.2

Štítky:

Proběhl refaktoring/retemplate šablon checkboxů, cheboxlistů a radiolistů.

Šablony Checkbox.latte, CheckboxList.latte a RadioList.latte byly sjednoceny, aby využívaly stejné bloky (došlo k jejich vyčlenění do samostatné šablony). Pojmenování bloků zůstalo zachování, jen se mírně změnila HTML struktura některý bloků (předeším kvůli labelům u checkbox/radio-listů).

Z pohledu projektů (za předpokladu, že se nepřepisovaly šablony form. prvků) by vše mělo zůstat víceméně bezezměny, drobné úpavy v rámci CSS stylů však nejsou s povýšením vyloučeny.

###message