Webspire

Administrační systém

nw7 v3.5

V nové verzi nw7 jsme se zbavili volání funkcí func_get_args() (resp. call_user_func*()) ve prospěch použití operátoru pro vybalení argumentů (resp. variadických parametrů funkcí).

Především kvůli odstranění "magie", lepší testovatelnosti kódy a lepšímu porozumění kódu ze strany statického analyzátoru PHPStan, jsme v balíčku nw7 nahradili na první pohled bezparametrucké funkce (které však poté interně používaly funkci func_get_args() pro získání předávaných argumentů) za funkce s variadickými parametry.
Díky tomu signatura těchto doposud "magických" funkcí odpovídá PHP komentáři (což se doposud nebylo možné) a tak i nástroje jako PHPStan jsou šťastnější :-)

Zároveň došlo k nahrazení použití funkce call_user_func(_array), za volání metody "napřímo" s použitím tzv. splat operátoru. O tom, že toto řešení je navíc z pohledu výkonnosti kódu několikanásobně rychlejší než call_user_func* metody, netřeba diskutovat.

 

 

###message