Webspire

Administrační systém

Úprava chování tabu s multi selectem

V případě, že tab s multi selectem neobsahuje žádná data, neboť navázaný modul z pravé strany je prázdný, pak je součástí informující hlášky odkaz do tohoto navázaného modulu. Odkaz je otvírán v nové záložce. Tato úprava je dostupná v nw7-admin balíčku od verze v5.29.2.

###message