Webspire

Administrační systém

user-module v2.2

Přidán interface IAgreeWithTermsUrlProvider pro získání URL na stránku se souhlasem s obchodními podmínkami.

Pro získání URL k obchodním podmínkám se nyní používá třída AgreeWithTermsUrlProvider, která vrací URL podle SEO-url stánky, které je definované v překladech pod klíčem messages.user.registration.termsOfUseSeo. Url která je nastavena přes metodu RegistrationBaseFormControl::setAgreeWithTermsUrl() má přednost před AgreeWithTermsUrlProvider. Jelikož je URL získávána přes manažera statických stránek je přidána závislost use-module na static-page-module v2.

###message