Webspire

Administrační systém

Výchozí tab pro editaci záznamu

Editace záznamů v administraci byla rozšířena o možnost nastavit výchozí tab viz konfigurace ModItems::CFG_DEFAULT_ITEM_TAB. Do této doby se jednalo pouze o tab info. Nová logika obsahuje implicitní chování pro moduly, které mají povoleny pluginy. Pro tyto moduly se automaticky nastavuje výchozí tab na plugins namísto info. Toto chování je možno potlačit konfigurací ModItems::CFG_ENABLE_DEFAULT_ITEM_TAB.

###message